Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Coaching

In de functie van procesbegeleider bij Cybersalon in Amsterdam ben ik momenteel verantwoordelijk voor een veranderingstraject. Het gaat hierbij om het aanpassen van de organisatiestructuur en het opleiden en coachen van managers. De organisatie (eenhoofdige directie) groeit uit zijn voegen en heeft een daarop aansluitende aansturing nodig. Een decentralisering van beslissingsbevoegdheden is o.a. noodzakelijk en managers moeten hierop qua kennis en vaardigheden voorbereid zijn. Ook de rest van de medewerkers dient duidelijkheid te krijgen over de nieuwe structuur en hiernaar te willen en kunnen handelen.


Tussentijdse resultaten:

 

-          Inmiddels is er een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld. De kick-off hiervan was positief, medewerkers staan welwillend tegenover de verandering.

-          Functieomschrijvingen worden momenteel opgesteld. Dit in samenwerking met managers en op basis van de input van medewerkers. Medewerkers zijn tot op heden goed te spreken over deze ontwikkeling.
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact