Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Management Consultancy

Als directeur van Kroes & Partners Notarissen was ik van 2005 tot 2007 verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van een reorganisatie en cultuurveranderingsproces. De organisatie, met een eenhoofdige directie, maakte een flinke groei door en moest een professionaliseringsslag maken. Er moest een visie en missie ontwikkeld worden. Op basis hiervan en van een sterkte-zwakte analyse moest vervolgens een passende organisatiestructuur geïmplementeerd worden. De heersende cultuur moest vervangen worden door een meer eigentijdse. Dat betekende ondermeer dat medewerkers vastomlijnde taken kregen.

 

Resultaten:

-          Volbrachte en gelukte reorganisatie.

De organisatie werd opgedeeld in afdelingen en subafdelingen met een sectiehoofd. Daarnaast kregen medewerkers afgebakende taken, bevoegheden en verantwoordelijkheden. En werd duidelijk toegewerkt naar gedeelde organisatiedoelen.

-          Gedegen opgezet personeelsbeleid.

Gegevens van medewerkers werden nu bijgehouden. Functioneringsgesprekken werden gehouden. Alle hulpmiddelen, zoals procedures en handboeken, trainingen hebben hiertoe bijgedragen.

-          Nieuwe procedures ingebed, vastgelegd in procedurehandboek.

Bij de nieuwe organisatiestructuur hoorde ook nieuwe coördinatiemechanismen, zoals vergader- en overlegstructuren en handboeken.

-          Geslaagde introductie van een nieuw computer- en communicatiesysteem.

Dit systeem ondersteunde de nieuwe organisatie en functioneerde naar verwachting. Alle medewerkers konden er goed mee werken.

"Geertjan is een loyale en hardwerkende persoonlijkheid met een duidelijke en rechtvaardige wijze van leiderschap. We zijn zeer erkentelijk voor het geen hij voor onze onderneming heeft gedaan."

Mr. J. Kroes

Notaris, Alphen a/d Rijn
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact