Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Portfolio

Interim Management

Als Hoofd van de afdeling Milieucommunicatie Stadsdelen Escamp en Wateringse Veld bij de gemeente Den Haag was ik gedurende 1997 tot 2000 verantwoordelijk voor de positionering van de afdeling op de markt. 

 

 

Management Consultancy

Als directeur van Kroes & Partners Notarissen was ik van 2005 tot 2007 verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van een reorganisatie en cultuurveranderingsproces. De organisatie, met een eenhoofdige directie, maakte een flinke groei door en moest een professionaliseringsslag maken. Er moest een visie en missie ontwikkeld worden. Op basis hiervan en van een sterkte-zwakte analyse moest vervolgens een passende organisatiestructuur geïmplementeerd worden. De heersende cultuur moest vervangen worden door een meer eigentijdse. Dat betekende ondermeer dat medewerkers vastomlijnde taken kregen.

 

 

Coaching

In de functie van procesbegeleider bij Cybersalon in Amsterdam was ik verantwoordelijk voor een veranderingstraject. Het gaat hierbij om het aanpassen van de organisatiestructuur en het opleiden en coachen van managers. De organisatie (eenhoofdige directie) groeit uit zijn voegen en heeft een daarop aansluitende aansturing nodig. Een decentralisering van beslissingsbevoegdheden is o.a. noodzakelijk en managers moeten hierop qua kennis en vaardigheden voorbereid zijn. Ook de rest van de medewerkers dient duidelijkheid te krijgen over de nieuwe structuur en hiernaar te willen en kunnen handelen.
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact