Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Kernwaarden
GO Management Consultancy werkt vanuit een aantal kernwaarden:
   
 
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
Wil je als manager goede resultaten boeken dan zul je de grenzen van medewerkers moeten respecteren. Een goede relatie staat of valt met wederzijds vertrouwen. Respect en inlevingsvermogen zijn daarbij onontbeerlijk.
  
 
Afspraak is afspraak.
Vernieuwing en veranderingen kosten vaak veel energie en gaan vaak over lange periodes. Het is belangrijk ergernissen te voorkomen en geen tijd te verspillen. 
  
 
Handel integer.
Als interim manager of manager consultant krijg je vaak met gevoelige informatie te maken. Of dit nu om concurrentiegevoelige informatie of om persoonlijke informatie gaat. Integriteit staat daarom voorop. Informatie mag onder geen voorwaarde naar buiten lekken.
  
Lever de best mogelijke prestatie.
Voor de hand liggend is dat u als opdrachtgever van mij de best mogelijke prestatie mag en kunt verwachten. Dit geldt overigens ook voor medewerkers in een organisatie. 
  
 
Sta voor wat je vindt en doet.
Gedurende veranderingsprocessen moeten managers en leidinggevenden de nodige weerstanden incasseren. Om weerstand het hoofd te bieden is het van belang consequent te blijven en overtuigd te handelen. En zodoende duidelijkheid te bieden waar mensen in tijden van onzekerheid behoefte aan hebben.

 
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact