Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Kennis en Ervaring

Ruim vijftien jaar ben ik in diverse functies en rollen verantwoordelijk geweest voor tal van veranderprojecten in evenzoveel organisaties. Zo startte ik mijn carrière als Hoofd van de afdeling Milieucommunicatie, waarbij ik verantwoordelijk was voor een kwaliteitsverbeteringstraject. In een van mijn recentere functies als directeur van Kroes & Partners Notarissen was ik verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van een reorganisatie en een cultuurveranderingsproces. Voor concrete opdrachten, resultaten en referenties kunt u meer lezen onder het kopje ‘portfolio’.

 

 

Met een technisch wetenschappelijke achtergrond en onderzoekservaring als basis beschik ik bovendien over een goed analytisch en conceptueel vermogen. Hierdoor zie ik snel onderlinge verbanden, weet ik rap achterliggende oorzaken op te sporen en ben ik creatief in het vinden van oplossingen.

 
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact