Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Management Consultancy

Uw organisatie heeft een nieuwe missie en visie nodig. De organisatiestructuur moet beter aansluiten op de huidige situatie. Misschien moeten er functieomschrijvingen ontwikkeld worden of aansluitend een aantal handboeken. Het gaat hierbij vaak om trajecten waarbij verschillende ‘lagen’, afdelingen en medewerkers betrokken zijn. Ieder met zijn eigen belang. Bij dit soort verandertrajecten kan onafhankelijke, objectieve advisering van een professional goed van pas komen. Advies van een kundig persoon die door de wol geverfd is. Iemand die zich bewezen heeft en in staat is goede resultaten neer te zetten in complexe situaties. En iemand die daarbij het menselijk aspect niet uit het oog verliest.
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact