Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Coaching

U wilt de teameffectiviteit vergroten. Om als organisatie succesvol te blijven is het misschien noodzakelijk denkpatronen en gedrag van medewerkers aan te passen. Ook kan het zijn dat u meer van elkaar wilt leren, of dit nu op uitvoerend, tactisch of strategisch niveau is. Er zijn tal van dit soort situaties denkbaar. Soms is het noodzakelijk daarvoor een onafhankelijke professional in te huren, die onbevooroordeeld naar mensen en situaties kijkt. Iemand die als klankbord kan dienen om te spiegelen en confronteren, en die kan putten uit een brede ervaring. Iemand die vaste denkpatronen kan doorbreken en daarbij oog houdt voor persoonlijkheid en individuele capaciteiten. Zo iemand kan ik voor u zijn.
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact