Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Referenties

 

"In zijn rol als afdelingsmanager heb ik Geert-Jan leren kennen als een no-nonsense manager die stuurt op resultaten en die zich houdt aan zijn afspraken en daarop aanspreekbaar is voor collega-afdelingsmanagers en klantafdelingen in het primair proces. In de aansturing van medewerkers kenmerkt hij zich door een goede combinatie van aandacht voor het individu en focus op de organisatiedoelstellingen.
Geert-Jan leverde een gewaardeerde inhoudelijke bijdrage aan de visie- en strategieontwikkeling van de organisatie."

 

Frans Schill, Directeur Bestuurs en managementondersteuning, Stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam

April 2010“Geertjan is bij Kroes & Partners in dienst geweest in de functie van directeur. In deze functie was hij belast met de dagelijkse leiding van onze onderneming welke wordt uitgeoefend over twee locaties. Tevens heeft hij de reorganisatie van onze onderneming op succesvolle en bezielende wijze volledig uitgewerkt en begeleidt. Gedurende het dienstverband hebben we hem leren kennen als een loyale, betrokken en hardwerkende persoonlijkheid met een duidelijke en rechtvaardige wijze van leiderschap. We zijn hem zeer erkentelijk voor het geen hij voor onze onderneming heeft gedaan.” 

Mr. J. Kroes, Notaris, Alphen a/d Rijn

Januari 2007

 

 

“Geertjan is bij DHV Milieu en Infrastructuur BV in dienst geweest in de functie van senior adviseur. De door hem uitgevoerde werkzaamheden werden met enthousiasme verricht. Gedurende zijn dienstverband hebben we hem leren kennen als een betrokken medewerker die hoge eisen stelt aan zichzelf en aan anderen en die zelfstandig functio­neert. Tevens is hij collegiaal en een echte teamwerker.”

 

Drs. H.R.J. van Maanen, Directeur Milieu & Infrastructuur, Amersfoort
September 2003

September 20S04s 

 

“Geertjan heeft bij onze organisatie, Amsterdamse Thuiszorg, gewerkt in de functie van ad-interim regionaal opleidingscoördinator. Onderdeel van zijn taken was het functioneel aansturen van praktijkbegeleiders op coachende wijze. Daarnaast onderhield hij contacten met zorgmanagers over functionele opleidingen en werkte hij samen met regionale opleidingscoördinatoren uit andere regio's. We hebben Geertjan leren kennen als een dienstverlenende, sociale, initiatiefrijke, flexibele en gezellige collega, die bij de uitoefening van zijn taken op correcte wijze rekening wist te houden met zijn interim-positie.”

 

Jos de Bruijn, Hoofd Opleidingen, Amsterdam

 Februari 2002

 

 

“Ondergetekende verklaart dat Geertjan gedurende drie jaar tot grote tevredenheid dienst heeft gedaan als hoofd Milieu Service Punt. Gedurende die periode heeft zich laten kennen als een gedreven medewerker, die veel originele ideeën had en ook wist te verwezenlijken. De relatie met collega’s en ondergeschikten wist hij op uitstekende wijze te onderhouden en in een relatief korte periode vormde hij een gemotiveerd team aan zijn zijde.“

A.W. van der Linden, Hoofd afdeling Milieucommunicatie Stadsdelen, Gemeente Den Haag

 

April 2000

 
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact