Over GOMC
Diensten
Kennis en Ervaring
Kernwaarden
Portfolio
Referenties
Contact
Diensten

Interim Management

Is er een capaciteitstekort in uw management? Heeft u voor een nieuw project niet de trekker in huis? Of moet u een verandertraject realiseren? In al deze situaties heeft u een manager nodig die verstand van zaken heeft. Iemand die gemakkelijk contacten legt op ieder niveau in de organisatie, een ware bruggenbouwer, maar ook iemand die snel onderlinge verbanden ziet, achterliggende problemen opspoort en creatief is in het vinden van oplossingen. Dat kan ik voor u zijn.

 

Management  consultancy

Heeft uw organisatie heeft een nieuwe missie en visie nodig? Wilt u de organisatiestructuur beter aansluiten op de huidige situatie? Moeten er functieomschrijvingen ontwikkeld worden of aansluitend een aantal handboeken?Bij dit soort verandertrajecten kan onafhankelijke, objectieve advisering van een professional goed van pas komen. 

 

Coaching

U wilt de teameffectiviteit vergroten. Om als organisatie succesvol te blijven is het misschien noodzakelijk denkpatronen en gedrag van medewerkers aan te passen. Ook kan het zijn dat u meer van elkaar wilt leren, of dit nu op uitvoerend, tactisch of strategisch niveau is. Er zijn tal van dit soort situaties denkbaar. Soms is het noodzakelijk daarvoor een onafhankelijke professional in te huren, die onbevooroordeeld naar mensen en situaties kijkt. Iemand die als klankbord kan dienen om te spiegelen en confronteren, en die kan putten uit een brede ervaring. Iemand die vaste denkpatronen kan doorbreken en daarbij oog houdt voor persoonlijkheid en individuele capaciteiten. Zo iemand kan ik voor u zijn.
Over GOMCDienstenKennis en ErvaringKernwaardenPortfolioReferentiesContact